lördag 14 februari 2009

Berättelsen om Ulv

Det finns en hel del runstenar och andra fornminnen i Uppland och dessa är objekt för The World at Night projektet.
En i mitt tycke fin runsten står vid Risbyle vid Vallentunsjön i Täby och den handlar om Ulv som bodde vid Skålhamra.
Texten på stenen lyder:
"Ulvkättil och Gye och Une de läto resa denna sten efter Ulv singode fader. Han bodde i Skålhamra. Gud och Guds moder hjälpe hansande och själ. Förläne honom ljus och paradis"
Bilden är tagen en tidig morgon med månen på väg ned och dess sista ljus lyser på runstenen.

Inga kommentarer: